Karataş Otomotiv FIAT Yetkili Bayi

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Karataş Otomotiv FIAT Yetkili Bayi

Address :

Mehmet Varinli Cd. 145/A, 05200 Merkez/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.fiat.com.tr/
Categories :
City : Merkez/Amasya

Mehmet Varinli Cd. 145/A, 05200 Merkez/Amasya, Turkey
K
KOPUZ KOPUZ on Google

KALITELI.....
QUALITY .....
M
Mete Baser on Google

Ilgili
About
E
Ercan Ceylan on Google

Çok süper
Very super
O
Onur Kuz on Google

Sıradan bir otomobil galerisi
An ordinary car dealership
G
GÜNDOĞDU İLETİŞİM on Google

Çok teşekkürler ilgili bi ekip
Thank you very much, a relevant team
S
Selim isler on Google

İlgi alaka iyi sıfır Fiat araç almak isteyenler tercih edebilir
Those who want to buy a new Fiat vehicle with good interest and relevance may prefer
K
Kurtuluş Demir on Google

Çok tsk ederim Hasan beyler e ilgisi alakası ve samimi muhabbet tinden dolayı çok memnun kaldım başarılar diliyorum
Thank you very much, Hasan, I am very pleased because of his interest and sincere affection.
A
Alper Caba on Google

Gamze hanım ve Hasan Bey'in güler yüzü ilgi ve alakası arabayı bize aldırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Gamze Hanım and Hasan Bey's smiling face and interest made us buy the car. I thank them very much.

Write some of your reviews for the company Karataş Otomotiv FIAT Yetkili Bayi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *