GÜLCAM - Cam balkon, Alüminyum ve Pvc Sistemleri

4.9/5 based on 8 reviews

Contact GÜLCAM - Cam balkon, Alüminyum ve Pvc Sistemleri

Address :

Derya Sk. No:4, 05500 Suluova/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Suluova/Amasya

Derya Sk. No:4, 05500 Suluova/Amasya, Turkey
U
UM AT on Google

Eyi
Eyi
C
Can Çal on Google

Orda çalışıyorum çok memnunum ve çok severek yapıyorum işimi
I work there, I am very glad and I do my job very fondly.
N
Nazim Tutkac on Google

İlgili arkadaşlar
Concerned friends
M
Mustafa Usta on Google

İlgi alaka personel çok güzel
Relevant staff very nice
M
Melehat TEMİZ on Google

Suluova Yenimahalle de bulunan iş yerimize cam balkon uygulaması yapan Gülcam'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlgili, alakalı, efendi ve işinizi severek yapıyor olmanız başarılarınızın devamını getirir İNŞALLAH.
I would like to thank Gülcam who made glass balcony application in our workplace in Suluova Yenimahalle and everyone who contributed. The fact that you are relevant, relevant, loving and doing your job will make you continue your success. İNŞALLAH.
Y
Yahya BALCI on Google

Amasyada bulunan evime yaptırmış olduğum cam balkon herkes tarafından beğeniliyor. İyi referans oluyor size. İşinizi bu denli düzgün yapmanız size hep kazandırır inş. Çağdaş bey ve ekibine teşekkür ederim.
The glass balcony that I have built for my house in Amasya is liked by everyone. It's a good reference for you. Doing your job so well will always give you money, insh. Thank you to Mr. Contemporary and his team.
C
Cema l UYAR on Google

Vezir köprüde bulunan Uyar Özel Rehabilitasyon Merkezimize Cam balkon montajı yapan Gül Cama çok teşekkür ederiz. Merkezimizde eğitimlerini sürdüren çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için yapılan Cam balkon sistemi düzgün ve garantili bir şekilde yapıldı. Çağdaş beye çok teşekkür ederiz.
We would like to thank Gül Cam, who installed the glass balcony at our Uyar Private Rehabilitation Center located on the Vezir Bridge. Glass balcony system, which was made for the safety and health of our children who continue their education in our center, was made properly and guaranteed. Thank you very much to the modern gentleman.
İ
İdris Aykut DEMİRBAY on Google

Amasya ve ilçelerinde hizmet veren Suluova Cam balkon ve Cam sektörünün Lideri Gül Cam'a İş yerimizde vermiş olduğu Cam balkon hizmeti için çok teşekkür ederiz.
We would like to thank Suluova Glass balcony serving in Amasya and its districts and Gül Cam, the Leader of the Glass Industry, for the glass balcony service she provided in our workplace.

Write some of your reviews for the company GÜLCAM - Cam balkon, Alüminyum ve Pvc Sistemleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *