Edeler Pastanesi

3.3/5 based on 8 reviews

Contact Edeler Pastanesi

Address :

Cumhuriyet Cd. No:39, 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Categories :
City : Turhal/Tokat

Cumhuriyet Cd. No:39, 60300 Turhal/Tokat, Turkey
Z
Zişan Gitmiş on Google

ç
çetin atalı on Google

A
Asosyalizm Resmi on Google

Pahalı
Expensive
Y
Yunus Yunus on Google

Kaliteli hijyen aile ortamı ile gidilebilecek yer
A place to go with quality hygiene family atmosphere
a
ali pekduru on Google

künefesi iyi ama istediğim kıvamda değildi....diğer tatlıları güzel...
The künefe is good but not in the consistency I want .... other desserts are nice ...
M
Mükremin Silahşör on Google

Güzel lezzetli dondurması var tavsiye ederim
It has nice delicious ice cream, I recommend it
E
Emah Mali on Google

Pastane sahipleri Kahramanmaraşlı olduklarından dört kardeşin kurmuş oldukları ve kardeşler anlamına gelen Edeler ismini taşır.dondurması ve tatlısı aynı zamanda tatlılarda turhal şeker fabrikasının şekeri kullanmakta lar glikozsuz tatlı yenebilecek nadir pastanelerden .kaliteli işçilik ve müşteri memnuniyeti ön planda olan bir işletme
Patisserie owners are founded in Kahramanmaraş four brothers and the name of the brothers, which means the brothers Edeler.dondurma and dessert at the same time using the sugar in the turhal sugar factory sweets to eat glucose-free dessert that can be eaten in a company with high quality workmanship and customer satisfaction.
f
fatih Arık on Google

Aşırı pahalı 1 kere gittim soydular resmen... fiyat bilgisi yok menü yok tavsiye etmiyorum
Too expensive I went once and they were robbed officially... no price information, no menu, I don't recommend

Write some of your reviews for the company Edeler Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *