Doğukan Fotoğraf Stüdyosu

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Doğukan Fotoğraf Stüdyosu

Address :

Dr.Remzi Topçam Cd. 54-A, 60100 Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +9979
Categories :
City : Merkez/Tokat

Dr.Remzi Topçam Cd. 54-A, 60100 Merkez/Tokat, Turkey
Z
Zuleyhra Şahinoğlu e on Google

Fotoğraf kalitesi ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla tecrübesini müşterilerine yansıtan tokat in bir numaralı fotoğraf cilarindan?
It is one of the number one photo polishes of Tokat, which reflects its experience to its customers with its photographic quality and friendly service understanding?
h
hasan huseyin atak on Google

Yılların vermiş olduğu deneyim ile harika bakış açısını harmanlayan güzel insanın elinden kalitesiz iş çıkmasına imkan yok. Mukemmel bir isletme.
It is impossible for a beautiful person who blends years of experience with a wonderful perspective to do poor quality work. An excellent business.
F
Ferhat Aydogan on Google

Böyle özel günlerde önemli Olan kafandakini istediğin gibi yaptırmak ve bunu gayet başarılı bir şekilde yapan Doğukan abimi herkese tavsiye ederim ???
On such special days, the important thing is to get what you want in your head and I would recommend my brother Doğukan, who does this very successfully ???
m
mehmet ali pazarlı on Google

Güler yüzlü ve güzel ekibine teşekkür ediyorum. İlgi çok guzeldi. Fiyatlar diğer fotoğrafçılara göre uygun. Kalite arayanlar için tavsiye ederim.
Thank you to your smiling and nice team. The interest was great. Prices are reasonable compared to other photographers. I recommend it for anyone looking for quality.
E
Ejder Memedo on Google

Vizyon sahibi, yenilikçi bir işletme, her türlü fotoğraf ihtiyacı için tavsiye ederim, işini severek yapan, yaptığı işe sanat çerçevesinde bakan bir arkadaş işletiyor. Tokatın böyle farklı perspektifi olan işletmelere ihtiyacı var
It is a visionary, innovative business, I recommend it for all kinds of photography needs, it runs a friend who loves his job and looks at his work within the framework of art. Tokat needs businesses with such different perspectives
s
salincak salincak on Google

Kibar ve nazik hizmet anlayışıyla Tokat'ın yeni yüzü olmuş modern bir fotoğraf stüdyosu. Kendilerine emekleri için çok teşekkür ediyorum
A modern photography studio that has become the new face of Tokat with its polite and courteous service approach. I thank them very much for their hard work.
s
sibel bora on Google

Profesyonel olarak hizmet kalitesi sunan müşterilere karşı gayet nazik ve samimi fotoğraf çekim düğün işlerinin Tokatta tek yapılacağı adres olarak değerlendiriyorum başarılarınızın devamını dilerim
I consider it as the only address in Tokat where photo shoots and weddings will be done, very kindly and sincerely towards customers who offer professional service quality, I wish you continued success.
O
Omer Aykul on Google

Tokat'ta dijital fotoğraf ve reklam dünyasının en yenilikçi adresi... Bu sektörde her isteğe Bir çözüm önerisi sunan ve en kısa zamanda geri dönüş sağlayan , güvenilir hizmetin tek adresi...
The most innovative address of the digital photography and advertising world in Tokat... The only address for reliable service that offers a solution to every request in this sector and provides a response as soon as possible...

Write some of your reviews for the company Doğukan Fotoğraf Stüdyosu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *