Dervişoğlu Dondurma

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Dervişoğlu Dondurma

Address :

Cumhuriyet Cd. No:92, 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Categories :
City : Turhal/Tokat

Cumhuriyet Cd. No:92, 60300 Turhal/Tokat, Turkey
V
Veysel Aslan on Google

B
Bu benim dünyam on Google

Beğenmedim
I do not like
Y
Yasin Büyükgöçer on Google

Mükemmel
Excellent
M
Muhtelif Tv on Google

Tatlıları doğal ve lezzetli
The desserts are natural and delicious
O
OSMAN TAŞDEMİR on Google

Hizmet ve tatlılar çok güzel
The service and desserts were very nice
E
Ergün Ede on Google

Sıcak samimi bir ortam.... ?
A warm friendly atmosphere.... ?
D
Dr Emirah on Google

Belkide glikoz şurubu kullanmadan tatlı yapan Turhaldaki tek dükkandır. Özellikle diyarbakır kadayıflarını mutlaka denemelisiniz.
Maybe it's the only shop in Turhal that makes dessert without using glucose syrup. Especially diarbakır kadayiflarını must try.
M
Mehmet BİLİR on Google

Tamamen doğal kaliteli ve güvenilir hizmet için Dervişoğlu tatlandirici kullanılmayan bir pastane
A Dervişoğlu patisserie that does not use sweetener for completely natural quality and reliable service

Write some of your reviews for the company Dervişoğlu Dondurma

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *