Dergah Restoran

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Dergah Restoran

Address :

Ay Sk. No:9, 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Categories :
City : Turhal/Tokat

Ay Sk. No:9, 60300 Turhal/Tokat, Turkey
e
etu etu on Google

Restoranın adını Dergah koyup ta alkol satmanizi esefle kınıyorum.
I regret that you call the restaurant Dergah and sell alcohol.
M
Murat AĞCA on Google

Turhal Celal Mahallesinde merkezde bir restoran
A restaurant in the center of Turhal Celal Mahallesi
G
Gökhan Sarıcan on Google

Aile yeri
Family place
M
Mustafa Hayri İncirkuş on Google

Hizmet güzel. Kebap güzel. Fiyat biraz tuzlu ama idare eder. Bir tuvat kebabı + ayran 62.5tl :)
The service is nice. Kebab is good. The price is a little salty but ok. A tuvat kebab + ayran 62.5tl :)
I
Instagram by_gastro_yiyor on Google

Alkollü bir mekan ,Çalışan personel müşterilerle gayet ilgili, açık ve kapalı yerleri var. Köfte lezzetliydi fiyatları normal
It is an alcoholic place, the staff is very interested in the customers, it has open and closed places. Meatballs were delicious, prices are normal
m
mehmet yalçın on Google

Bu kadar düzgün bir mekan , şaşırtıcı. Hadi yemeklere , personele , mekana özen gösteriyorsunuz. Müşteriler de mi seçme arkadaş. Herkez beyefendi. Gönül rahatlığıyla gidilebilecek , ağız tadıyla oturulabilecek bir mekan.
Such a neat place, surprising. Come on, you take care of the food, the staff, the place. Customers too, don't choose friends. All gentlemen. It is a place where you can go with peace of mind and sit with a taste of the mouth.
F
Fatma Erişti on Google

Hem yemekleri kaliteli, hem fiyat makul, hem de hizmet ve Güleryüz. Daha ne olsun
Both the food is of good quality, the price is reasonable, and the service and friendliness. what else
G
Gülşen Baygın on Google

Aile icin de uygun alanı var . Ailecek gelinebilir. ?Tokat kebabı kesinlikle tavsiye edilir.
There is also a suitable space for the family. Can come as a family. ?Tokat kebab is highly recommended.

Write some of your reviews for the company Dergah Restoran

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *