Çekerek Sanayi Sitesi

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Çekerek Sanayi Sitesi

Address :

Zile Cd. No:25, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

City : Çekerek/Yozgat

Zile Cd. No:25, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey
E
Erguder Kumru on Google

Temiz yer
clean place
M
Muammer Uslu on Google

Guzel
Nice one
T
The Chain Khan on Google

Berbat bir yer
a terrible place
k
kafa dengi on Google

Çok panalı ve ilgisizler
They are very panicky and indifferent
h
halil ÖZDEMİR on Google

Özdemir yapı dekarasyon teşekkürler..
Özdemir construction decoration thank you..
e
erdoğan Sevgili on Google

Düzen ve bakım gerekli
Order and maintenance required
M
M TORUN on Google

Çok geri kalmış sanayi aracın altına bakmak icin demirden merdiveni tirmanman gerekiyor
You have to climb the iron ladder to look under the very backward industrial vehicle.
Ö
Ömer Şahin on Google

Rüya mobilya işinin hakkını veren ve güler yüzlü personeliyle güzel işler çıkaran Muammer ÇELİK ve Ali ÇELİK e teşekkürler
Thanks to Muammer ÇELİK and Ali ÇELİK, who gave the dream furniture job the right and did good work with their friendly staff.

Write some of your reviews for the company Çekerek Sanayi Sitesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *