Bitez Paşşa Döner

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Bitez Paşşa Döner

Address :

Adliye Cd. No: 39 A, 48400 Bodrum/Muğla, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://bitez-passa-doner.business.site/
Opening hours :
Monday 9AM–7PM
Tuesday 9AM–7PM
Wednesday 9AM–7PM
Thursday 9AM–7PM
Friday 9AM–7PM
Saturday 9AM–7PM
Sunday Closed
Categories :
City : Bodrum/Muğla

Adliye Cd. No: 39 A, 48400 Bodrum/Muğla, Turkey
K
Kaan Erçetin on Google

Başka yere gidin
Go elsewhere
Ö
Özgür ACAR on Google

Güzel
Beautiful
M
Meriç Özdemir on Google

On numara
Ten number
G
Gökhan Doğan on Google

Sipariş verirsin yanlış getirirler değiştirmezler
You order wrong, they don't change it
ş
şaçma sapan bir kanal on Google

Kaliteli ve güvenilir ürün güler yüzlü hizmet..
Quality and reliable product, friendly service..
G
Grafix Reklam on Google

Çalışkan insan ve tatların muhteşemliği. Hizmeti beğendim
Hardworking people and the splendor of flavors. I like the service
b
bülent çam on Google

Bitez'de döner Paşşa Döner'de yenir.
In Bitez, döner is eaten at Paşşa Döner.
b
burçin Kkk on Google

Telefonda siparişi tekrarlayarak vermemize rağmen yanlış sipariş getiriyorlar. Üzerine arayıp sipariş yanlış dediğimde ise 'Kusura bakmayın yoğunluk var ' açıklamasıyla karşılaşılıyor. Babanızın hayrına dağıtmıyorsunuz sonuçta.Bir ücret veriyoruz ve buna istinaden hizmet almak istiyoruz. Ayrıca lezzet deseniz o da yok. PİŞMANLIKTIR.SİPARİŞ VERMEYİN !
Even though we repeated the order over the phone, they bring the wrong order. When I call on it and say that the order is wrong, it says 'Sorry, there is a lot of traffic'. After all, you don't distribute it for your father's sake. We pay a fee and we want to receive service based on this. Also, if you have a taste pattern, it doesn't exist. REGRET. DON'T ORDER!

Write some of your reviews for the company Bitez Paşşa Döner

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *