Bim

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Bim

Address :

İstiklal Cd. No:41, 66300 Akdağmadeni/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.bim.com.tr/
Categories :
City : Akdağmadeni/Yozgat

İstiklal Cd. No:41, 66300 Akdağmadeni/Yozgat, Turkey
E
Ekber Altay on Google

Ürünler kalitesiz.
Products of poor quality.
E
Erkan Kaya on Google

Kalite ve uygun fiyat ?
Quality and reasonable price ?
A
AHMET KARAAGAC on Google

Aradığınız ürünleri uygun fiyata bulma imkanı
Find the products you are looking for at an affordable price
E
Erkut Adsiz on Google

Güler yüzlü çalışanlarıyla taze yiyecekleriyle sürpriz haftalık ihtiyaç aletleriyle güzel bir yer
Nice place with weekly staff, surprise with fresh food and friendly staff
i
ilyas er on Google

En uygun ürünleri en uygun fiyata satan Türkiye'nin perakende market zincirlerinin Akdağmadeni şubesi. Diğer şubelerde bulunanların aynısını bulabileceğiniz bu şubede bizlere klasik BİM dedittirmektedir. Yozgat Akdağmadeni'nde BİM arayanlara duyurulur.
Akdağmadeni branch of Turkey's retail store chains that sell the most suitable products for the most affordable price. In this branch, where you can find the same ones in other branches, we have classical BİM detectors. It is announced to BİM callers in Yozgat Akdağmadeni.
H
Habib Türk on Google

Helal sana…
Good for you…
H
Hüseyin Maksutoglu on Google

Musteriye davranislari iyi ama fiyattlar biraz daha dusuk olsa diger marketlere gore iyi olur
Their customer behavior is good, but if the prices were a little lower, it would be better than other markets.
F
Fatih Çavdar on Google

Milletin kanını sömürüyor lar sanki dolarla italat yapıyorlar dolar arttıkça bunlarda fiyatta artış yapıyorlar
They are exploiting the blood of the nation, as if they are importing with dollars, they are increasing in price as the dollar increases.

Write some of your reviews for the company Bim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *