Bellona

5/5 based on 1 reviews

About BellonaBellona Mobilya


Erciyes Anadolu Holding’e bağlı bir grup şirketi olarak faaliyet gösteren Bellona; yatak odası, yemek odası, genç odası takımları; oturma grupları, yatak, baza ve sandalye üretimi yapmaktadır.

1997 yılında Kayseri’de kurulan ve günümüzde Türkiye’nin başarılı şirketlerinden birisi haline gelen Bellona, öz kaynaklarını kullanarak yaptığı yatırımlarıyla sürekli büyümeye, her gün gelişmeye devam ediyor, 117.000 m²’si açık, 233.000 m²’si kapalı olmak üzere toplamda 350.000 m²’lik alana yayılan kaliteli tesisleriyle hizmet veriyor.

3.500 kişilik uzman kadrosuyla, Türkiye’nin birçok bölgesine ulaşan geniş bayi ağıyla ve beş kıtada gösterdiği faaliyetlerle her gün gücüne güç katıyor. 2020 verilerine göre Bellona’nın bu istikrarlı büyüme grafiği ISO 500 sıralamasında 196. sırada kendine yer bulmasını sağlıyor, başarıları takdir topluyor.

Contact Bellona

Address :

Cumhuriyet Cad./kent Sok. No:7, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.bellona.com.tr/
Categories :
City : Çekerek/Yozgat

Write some of your reviews for the company Bellona

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *