Aykan Oto Yıkama

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Aykan Oto Yıkama

Address :

Kirazlı Dere Cd. No:18, 05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

Categories :
City : Amasya Merkez/Amasya

Kirazlı Dere Cd. No:18, 05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
F
Fırat Ekiz on Google

Amasya nin en iyi yıkaması kesin net ?
The best washing in Amasya is certain ?
B
BİG MAN on Google

İşini bilen elemanlar temizlikleri güzel
Employees who know their job, clean well
İ
İbrahim Çobanoğlu on Google

Arabamı sürekli orda yıkatıyorum çok memnunum.
I always wash my car there, I am very glad.
M
Murat YILDIZ on Google

İşini hakkıyla yapıyor. Yağ, filtreler şipşak. Uygun fiyat. Hakkını vermek lazım. Özeni bozmassa burada rastlaşırız...
He does his job properly. Oil, filters are instant. Reasonable price. I have to give it its due. If it does not spoil the attention, we will encounter it here ...
o
orhan gümüş on Google

Profesyonel oto yıkama..çok beğeniyorum
Professional car wash.. I like it very much
S
Serhat ÇİMEN on Google

Kaliteli hizmet, uygun fiyat. Ben şahsen memnun kaldım.
Quality service, reasonable price. I am personally satisfied.
A
Akın T. on Google

Yakıt filtresini takmayı beceremeyen, yakıtımın boşa gitmesine sebep olan ve işinin arkasında durmayan berbat bir işletme. Arabanıza ciddi zararlar verilmesini istemiyorsanız asla götürmeyin. Yaptıkları işin arkasında durmayan rezalet ötesi bir işletme.
A terrible business that fails to fit the fuel filter, makes my fuel go to waste, and doesn't stand behind its job. If you do not want serious damage to your car, never take it. It is a disgraceful business that does not stand behind what they do.
H
Hüseyin Çakır on Google

Her seyiyle super istedigin sekilde aracini emanet edebilecegin guvenli bir muessese
A super safe institution where you can entrust your vehicle as you wish.

Write some of your reviews for the company Aykan Oto Yıkama

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *