Almira Bayan Kuaförü

3.1/5 based on 7 reviews

Contact Almira Bayan Kuaförü

Address :

Fatih Cd. 64B, 19030 Çorum Merkez/Çorum, Turkey

Website : http://almira-bayan-kuaforu.business.site/
Categories :
City : Çorum Merkez/Çorum

Fatih Cd. 64B, 19030 Çorum Merkez/Çorum, Turkey
S
Sümeyye Bulduk on Google

B
BEKİR ÇATAL on Google

T
Taner Erkan on Google

Z
Zekiye Çınar Bakar on Google

Güzel
Beautiful
A
Ahmet Hayran on Google

Almina kuaförde saçımı kestirdim kestirmez olaydım tarif etmeme rağmen uzun saçımı kısacık kesti ayrıca bir tarafı uzun diğer tarafı kısa oldu kimseye tavsiye etmiyorum.
I had my hair cut at the Almina hairdresser, I wish I hadn't had it as soon as I had described it, even though I had described it, she cut my long hair short, and it was long on one side and short on the other. I don't recommend it to anyone.
Z
Zeynep Yıkıkhayaller on Google

Kullandıkları makyaj malzemeleri yüzümde pul pul dökülme yaptı.Zaten iğrenç bir makyaj yaptılar.Yaptıkları saç çok dandikti
The makeup they used made exfoliation on my face. They already made a disgusting makeup.
e
elif can sünbül on Google

Çorum fatih caddesi üzerinde Temiz ve iyi bir iletişimi olan kuaför. Pınar hanım işletiyor. Genç ve girişimci bir insan. Çok memnun kaldım
A hairdresser with a clean and good communication on Çorum Fatih Avenue. Pınar lady runs it. A young and enterprising person. I am very satisfied

Write some of your reviews for the company Almira Bayan Kuaförü

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *