Adiyaman Unal Tourism

3.2/5 based on 8 reviews

Contact Adiyaman Unal Tourism

Address :

Şehirlerarası Otobüs Terminali D:10, Turhal Merkez, Turhal, Tokat, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Tokat

Şehirlerarası Otobüs Terminali D:10, Turhal Merkez, Turhal, Tokat, Turkey
H
Hasan türk on Google

Adıyaman Ünal seyahat acentesini beğeniyorum. Yaptığım seyahatlerde bu firmayı tercih ediyorum. Kaptan ve host personel cana yakın ve güler yüzlü. Güvenli seyahat edebilecek bir firma. 5 yıldızı hak ediyor.
A
Adem Kayabaşı on Google

M
Mr Kaya on Google

rezil firma ulasmam gereken yere 2 saat gecikmeli gittim. hic profesyonel degil.
I went to the place where the infamous firm should reach, with a delay of 2 hours. Not professional at all.
A
AHMET ÇALIŞKAN on Google

Ben memnun kaldım
I am satisfied
C
Cahit Onur Ercan on Google

Biletsiz yolcu aldıkları yetmiyor biletli yolcuyuda koltuğunda oturmuyorlar rezil
It's not enough to buy passengers without tickets, they don't sit in their seats, it's disgraceful
E
E. G on Google

Gerçekten hayatım yolculuk yapmakla geçmesine rağmen ilk defa hoşuma giden bir firma oldu. Gerçekten çok kibar baya ilgililer. Teşekkürler.
Although my life has been spent traveling, it was the first company that I liked. They are really very polite. Thanks.
Z
Zeynal YAVUZ on Google

Güzel Firma BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM !!!!
I WISH YOU A CONTINUED SUCCESS!!!!
H
Hüseyin Kürkçü on Google

Berbat bir defa şoförle tartıştık otubusten in dedi gece ıssız bir yerde hizmet anlayışları sıfır
We had a bad argument with the driver once, he said get off the bus. Their understanding of service is zero in a deserted place at night.

Write some of your reviews for the company Adiyaman Unal Tourism

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *