STAGE 4 KÖRFEZKENT-2.kısım

4.1/5 based on 8 reviews

Contact STAGE 4 KÖRFEZKENT-2.kısım

Address :

41780 Körfez/Kocaeli, Turkey

Website : http://www.emlakkonut.com.tr/
Categories :
City : Körfez/Kocaeli

41780 Körfez/Kocaeli, Turkey
E
EMİR ALİ Xxx on Google

Korfez kent 4 etap 1 adaya göre daha sakin temizlik son derece başarılı, güvenlik çalışanları guleryuzlu karşılıyor, kapalı otopark bina içi asansörler temiz tavsiye ederim gezelim görelim güzellikleri paylaşalım
Korfez city is quieter than 4 stages 1 island, the cleaning is extremely successful, the security workers are welcomed by the gulery, the indoor parking garage, the elevators are clean, I recommend it, let's see it and share the beauties
f
fatih site yönetimi ltd.şti on Google

Güzel ve sakin .Mimarisi ve manzarası ile yaslananacak mekan
Beautiful and calm. A place to lean on with its architecture and view.
D
Demet Özdemir on Google

Çok gelişti güzel yer
Very developed beautiful place
Y
Yunus Emre Budak on Google

Peyzajını pek beğenmediğim 2 kısımdan oluşan kapalı otoparkı bulunan büyük ve güvenli bir site. Aileniz ve çocuklarınız bu sitenin içinde olabildiğince güvendeler...
It is a large and secure site with an indoor car park consisting of 2 parts, which I do not like the landscape. Your family and children are as safe as possible in this site ...
E
Ergin Demirelli on Google

Ailenizle yaşayabileceğiniz nezih bir ortam komşuluk ilişkileri gayet iyi
A decent environment where you can live with your family, good neighborly relations
O
Osman Pişkin on Google

Harika evler
Great houses
v
vatan gayrimenkul vatan gayrimenkul on Google

gereksiz pahalı
superfluous
z
zafer uruş on Google

gerçekten çok güzel modern,güvenli,temiz kaliteli bir site..
It is really a very nice modern, safe, clean quality site..

Write some of your reviews for the company STAGE 4 KÖRFEZKENT-2.kısım

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *