Agora Armağan Oyuncak

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Agora Armağan Oyuncak

Address :

Cemre Sk. No:37, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Cemre Sk. No:37, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
E
Esra K on Google

Diğer mağazalarda aradığımız ve bulamadığımız oyuncakları burada bulduk. Çok çeşitli oyuncaklar var. Güzel bir mağaza
We found the toys we couldn't find in other stores. There are so many different toys. Beautiful Store
H
Hülya Mete on Google

Bu kadar pahalı olmasına gerek yok ilgi çekmek için bin takla atarlar içeride fiyatlar el yakar
It doesn't need to be so expensive to take interest in the thousand tumblers throws prices in hand
S
SEMA ÇAVUŞ on Google

İlgili çalışanlar ürün seçeneği iyi?
Relevant employees product selection is good?
Ş
ŞAHİN PİRENTEPE on Google

Bu fiyatların denetlenmesi gerekiyor ürünlerin çoğu İnternet fiyatının katı..
These prices need to be controlled, most of the products are times the Internet price ..
S
Serdivan Gayrimenkul on Google

Avm güzel olmazsa birlikte oyuncak mağazasındaki fiyatları Diğer şubelerde nazaran en ormanlık içerdiği zmit ve İstanbul'daki notalarda yaşadığımız zaman He çalışanlarla ya da sisteminin hatası sonucu bazı fiyatlarının fazla olduğu görülmektedir düzeltilmesi ilgililere duyurulur
Prices in the toy store is not nice if the other branches of the forest in zmit and zmit compared to other branches in Istanbul, when we live with the employee or the system is seen as a result of the failure of some prices are announced to the relevant authorities
İ
İlknur Kuru on Google

Çok pahalı girmemek daha iyi
It's better not to go too expensive
R
Reşit KAYA on Google

Her oyuncakçı gibi burasıda pahalı bir yer saçma sapan oyuncaklara saçma sapan paralar istiyorlar. Ama yine de Toyzshop tam daha iyiler daha güzel indirimler ve kampanyalar yapıyorlar.
Like every toy store, this is an expensive place. They want ridiculous money for ridiculous toys. But still, Toyzshop is just better, they are doing better discounts and campaigns.
T
Turan Aygün on Google

Çocuklarınız icin arayipta bulabileceğiniz çoğu ürünün mevcut olduğu bir mekan.hem profosyonel hem çeşit hemde kalitelidir.kaliteli olunca doğal olarak birazda fiyatları olabiliyor bunuda belirtmek gerek.
It is a place where most of the products you can find for your children are available. It is both professional and of high quality. When it comes to quality, naturally, there may be some prices.

Write some of your reviews for the company Agora Armağan Oyuncak

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *